Redirecting to default login... Information till elever & vårdnadshavare – Lexplore
E - GUIDE Information till elever & vårdnadshavare

Information till elever & vårdnadshavare

Information till elever

Vi rekommenderar att visa nedan film för dina elever innan ni börjar genomföra screeningen i klassen.

Information till vårdnadshavare

Föräldramöte

Hemmaläsning

Vill du dela med dig av material för att stimulera och träna avkodningen så kan du använda dig av Lexplores hemmaläsning. De matchar Lexplore läsnivåer men har samlats i 3 olika spår. A möter behoven som eleverna på låg och under medel har. B är för elever på läsnivå medel och C för de 2 högre nivåerna. 

Här kan man läsa vad hemmaläsning egentligen är!

En läsvecka hemma

Det finns också ett material som vi kallar “En läsvecka hemma” Det är lite mer lustfyllda övningar, framförallt för de yngre eleverna. 

En läsvecka hemma