Redirecting to default login... Begreppsförståelse – Lexplore
Begreppsförståelse Begreppsförståelse

Begreppsförståelse

Lektionsupplägget ska hjälpa eleverna att få en förståelse för nya begrepp de kommer möta när de börjar arbeta med ett nytt ämnesområde.

Lektionsupplägget ska hjälpa eleverna att få en förståelse för nya begrepp de kommer möta när de börjar arbeta med ett nytt ämnesområde. 

Material

Lärobok med den text som du vill förbereda, papper och penna alternativt ett 

digitalt skrivverktyg, gemensamt skrivverktyg (smartboard, blädderblock) som text kan sparas på mängden begrepp eleverna tar upp). 

Tidsåtgång

60–90 minuters elevarbete + 60–90 minuters genomgång. Tidsåtgången är ungefärlig beroende på antal begrepp eleverna väljer att ta upp. 

Välj det område i läroboken som eleverna kommer att arbeta med. Om det är ett stort arbetsområde är det lämpligt att dela upp texten i mindre delar så att det inte blir för många begrepp åt gången. Eleverna kan lämpligt arbeta i par eller i mindre grupp. 

Lektionstillfälle 1 

Börja med att ge eleverna en tydlig instruktion (se nedan). 

  • Nu ska ni tillsammans läsa texten på sidorna (ange från vilken sida och till vilken slutsida). 
  • När ni kommer till ett begrepp som ni inte kan förklara eller känner till så ska ni skriva ner det på pappret. 
  • Turas om att läsa högt för varandra. 
  • Ni kanske känner igen olika begrepp. 
  • Förklara dem för varandra men om någon varit osäker på begreppet så skriv ner det på ert papper.  

Du som lärare ska sedan ta del av begreppen som eleverna har plockat ut som svåra och förbereda en genomgång av dessa vid lektionstillfälle 2. 

Lektionstillfälle 2 

 Samla eleverna och låt dem läsa upp sina begrepp. 

Skriv ner begreppen så att alla kan se dem. 

Ta hjälp av eleverna att förklara begreppen. 

Skriv ner förklaringarna som eleverna kommer fram till. 

Ge eleverna en varsin kopia av begreppen samt förklaringarna. Det kan vara lämpligt att ge eleverna i läxa att ta hem förklaringarna och låta dem förklara dem för någon annan. 

Begreppslistan sätts upp så alla elever kan ta del av dem under arbetets gång. 

Avsluta lektionen med en samling där alla elever delar med sig av ett begrepp som de tror de tror de kommer ha användning för. 

Interaktiv planering för en lektion med fokus på begrepp

I den interaktiva PDF som du kan ladda ner här kan du själv göra en planering för en lektion där nya begrepp står i fokus.