Redirecting to default login... Boksamtal åk 1-6 – Lexplore
Boksamtal åk 1-6 Boksamtal åk 1-6

Boksamtal åk 1-6

Det är en konst att läsa böcker och kunna resonera kring dem. Det är en förmåga som eleverna behöver öva mycket. I materialet nedan får du hjälp att genomföra olika typer av boksamtal. Materialet kan användas med en enskild elev men också olika gruppkonstellationer.  

Eleverna kan också bearbeta innehållet i böcker om de lyssnat på en ljudbok. Det är en särskilt viktig förmåga om en elev har svårigheter med avkodning och läsflyt. Det är viktigt att de får den möjligheten redan tidigt i skolan. 

Oavsett om eleven läst eller lyssnat så beskrivs det nedan som “läst”.

(Referens Chambers, A. 2011)  

Introduktion för dig som lärare 

Generellt vid alla samtal som utgår från litteratur ska du undvika att ställa frågan ”Varför”? Du lockar eleven till ett mer utvecklat samtal om du istället använder öppna frågor som ”Hur tänker du då?” ”Vad tror du?” 

Olika boksamtal

Boksamtal Enkel är konkret och ett mycket tydligt samtal som kan genomföras mellan dig som lärare och din elev.

Boksamtal Faktatext används i innan och efter läsning i faktatext.

Nedan kan du läsa en kort introduktion och få en överblick av innehållet.

Boksamtal Enkel

Enkelt boksamtal där du kan ställa individuella frågor efter elevens läsning.  

 • Var det någon särskild händelse du tyckte extra mycket om i boken? Beskriv varför?
 • Var det något särskild händelse du verkligen inte tyckte om? Beskriv varför?
 • Tyckte du om slutet på boken? Om du inte gjorde det, hur ville du att det skulle sluta?
 • Var det något du inte förstod eller tyckte var svårt?  

Ta en stund och ge en förklaring till det eleven eventuellt upplevde som svårt att förstå i boken.

Boksamtal Fakta 

Ett boksamtal som fokuserar på innehåll i en faktabok.  Uppgiften är lämplig att genomföra individuellt med eleven när hen ska läsa en bok. När eleven läst färdigt finns följdfrågor att göra individuellt. Därefter kan eleven förbereda en där du eller en kompis sen ska intervjua eleven utifrån färdigformulerade frågor.  

Före läsning:  

 • Vad vet du om ämnet innan du börjar läsa?  
 • Om du tittar på rubriken, kan du då avgöra vad texten kommer att handla om?  
 • Om du tittar på bilden på framsidan, vad tror du boken handlar om? 

Efter läsning:  

 • Berätta 3 saker som du inte visste om ämnet.  
 • Lärde du dig något av bilderna? Vad?  
 • Hade du gjort bilderna annorlunda för att innehållet skulle vara tydligare?  
 • Fanns det svåra begrepp i boken som gjorde det svårt att förstå helheten? Vilka? 
 • Gör en tankekarta med det som du lärt dig. Träna på det. 

Intervjufrågor: 

 • Vilket ämne har du läst om? 
 • Vad var mest intressant i boken?  
 • Vad var helt nytt för dig?  
 • Vad skulle du vilja veta mer om?  
 • Vad var särskilt svårt att förstå?  
 • Vilka ord var nya?  

Det är lämpligt att genomföra en lektionsuppföljning av boksamtal Fakta där ni gemensamt i klassen går igenom begrepp som eleverna tagit upp.