Redirecting to default login... Intensivläsning i skönlitterära böcker Åk 2-6 – Lexplore
Intensivläsning i skönlitterära böcker Åk 2-6 Intensivläsning i skönlitterära böcker Åk 2-6

Intensivläsning i skönlitterära böcker Åk 2-6

Övningen sker under en begränsad period i klassen. Eleverna delas in efter läsnivå.

Övningen kan användas som ett alternativ eller komplement till Lexplore Intensiv. Det är ofta eleverna på de högre läsnivåerna som behöver ytterligare stimulans och variation.

Övningen sker under en begränsad period i klassen. Eleverna delas in efter läsnivå. Om övningen sker vid terminsstart så utgå från den senaste screeningen eleven gjort. 

Syftet är att alla elever ska öva högläsning och läsflyt på sin egen nivå. 

Material

Skönlitterära böcker på elevernas nivå. Du kan med fördel styra vilken genre de ska läsa.

Instruktion

Dela in eleverna i läspar där läsförmågan är likvärdig mellan eleverna. Använd Lexplores resultatportal för att sätta samman läs-paren. 

Låt gärna eleverna läsa fler böcker om de blir klar med den första.

  • Nu ska ni få läsa böcker i par. 
  • Jag (läraren) har valt böcker som jag vill att ni läser.
  • Du och din kompis ska läsa varannan sida högt för varandra precis som när vi läser i läslistorna.
  • Hjälp varandra om ni fastnar på svåra ord.
  • När ni är klara ska ni göra några uppgifter tillsammans.
  • Ni får uppgiftsbladet när ni läst klart boken.