Redirecting to default login... Lärarens högläsning – Lexplore
Lärarens högläsning Lärarens högläsning

Lärarens högläsning

Målet med lärarens högläsning är inte bara att eleverna ska få en läsupplevelse utan att de också ska få hjälp att utöka ordförrådet eftersom efterarbetet i uppgiften fokuserar på betydelsen av ord.

Högläsning är ett sätt att ge eleven en läsupplevelse och berika elevens språk. Med Lärarens högläsning kan du både skapa en läsupplevelse och ta vara på tillfället att arbeta med ordkunskap som en uppföljning.

Material

Förslag på lämplig litteratur:

 • Astrid Baros genialiska plan, Levi Henriksen
 • Familjen Bliss magiska bageri, Kathryn Littlewood
 • Ishavspiraterna, Frida Nilsson
 • Lyssna till månen, Michael Murpung
 • Mio min Mio, Astrid Lindgren
 • Ronja Rövardotter, Astrid Lindgren
 • Matilda, Roald Dahl

Förberedelser

Vi föreslår 2 olika sätt att arbeta med ordförståelsen efter läspassen. Vid båda metoderna så rekommenderar vi att inte ha för lång text att läsa ifrån utan att det finns möjlighet att samtala och arbeta med ordförståelse efter läsningen.

 • Du kan välja att inte välja ut ord ur texten utan utgå från elevernas förkunskaper. Då går ni tillsammans igenom ord som är svåra för eleverna i slutet av varje läspass.
 • Du kan förbereda dig genom att själv plocka ut ett antal ord som du tror är kluriga för dina elever. Då styr du vilka ord du vill presentera.

Arbetsgång

Samla eleverna på matta eller annat lämpligt sätt.

Visa framsidan på boken och berätta att ni ska läsa en ny bok tillsammans.

Fråga om någon kan gissa vad boken ska handla om. Om någon vet så får de hålla sin hemlighet en liten stund så kompisarna få chans att gissa.

Läs ett kapitel ur boken.

 • Hur tänker just du när du lyssnade på kapitlet?
 • Jag tyckte att det fanns en del nya ord som är lite kluriga, är det någon som håller med mig?

Skriv ner de ord som eleverna lyfter. Samla dem på en tavla eller liknande.

När ni gått igenom de kluriga orden kan du lägga till ord som du vill ta upp eller om eleverna själva inte kan återge kluriga ord.

Ta listan från början och gå igenom orden och ta hjälp av eleverna att hitta bra förklaringar.

Komplettera med en förklaring om du tycker det behövs. Relatera gärna till innehållet och sammanhanget som ordet förekom. 

För att ytterligare stärka den språkliga förståelsen så kan du med fördel fortsätta samtalet genom att be eleverna hitta synonymer och/eller motsats ord.

Språklig förståelse utvecklas bäst i ett sammanhang. Övningen ska inte vara en solitär övning i ordkunskap utan utgå från den kontext som boken har.

Uppföljning

Repetera gärna ordens betydelse vid tillfälle. Lämpligt kan vara vid en morgonsamling.

Exempel

 •  Vi har ju pratat om vad ord betyder. Kommer ni ihåg ordet ursinnig? Kan någon hitta på en mening där ursinnig finns med?

Låt eleverna ge något eller några exempel. Du kan själv också ge ett exempel på en mening.

Du kan också fortsätta genom att be dem säga en mening där synonymen eller motsatsordet finns med.