Redirecting to default login... Läskalendrar – Lexplore
Läskalendrar Läskalendrar

Läskalendrar

Varje kalender innehåller fler lappar än dagar i december. Ladda ner kalendrarna nedan, skriv ut och klipp isär lapparna.

Du kan använda flera lappar samma dag om du har fler elever än det finns dagar som ni ska använda kalendern. 

Alla elever kan dra en lapp men välja om de eller du ska läsa. Alla kan gissa!

Om du inte använder en kalender i december kan du använda kalendern ändå som en morgonuppgift till exempel.

Kalendern med “börjor” kan vara början på en dikt, historia, brev eller liknande. Du kan välja om eleverna ska berätta fortsättningen i par eller om uppgiften ska vara en skrivuppgift. Du kan låta några/alla elever läsa upp sina slut för varandra!

Ladda hem