Redirecting to default login... Projekt Parläsning i böcker – Lexplore
Projekt Parläsning i böcker Projekt Parläsning i böcker

Projekt Parläsning i böcker

Här ska eleverna ska få öva högläsning på ett annorlunda sätt. Ett ytterligare syfte är att eleverna ska bli medvetna att de tränar sin läsning bäst genom att läsa högt för någon person eller för sig själv.

Eleverna ska öva högläsning och bearbeta innehållet på ett annorlunda sätt. Inledningsvis läser de en bok i par. De kommer sedan att bearbeta innehållet i 2 olika uppgifter, en skrivuppgift och en bilduppgift. Projektet passar för tvärgrupper mellan årskurser eller klasser.

Material

Skönlitterära böcker på respektive läspars nivå. Använd resultaten för att bilda läspar. 

Färgpennor samt vita papper av hårdare slag till varje läspar. Detta kan delas ut när de läst klart boken.

Tidsåtgång

Tiden är naturligtvis beroende på hur omfattande böcker eleverna ska läsa. Projektet kommer ta olika lång tid för olika läspar.  De elever som har blivit klara kan få en till bok att bearbeta. Du väljer om de bara ska läsa gemensamt eller om de ska göra de efterföljande uppgifterna också.

Förberedelse

Dela in eleverna i läspar efter läsförmåga. Utgå från resultatportalen och elevernas resultatnivåer för att bilda läspar.

Välj litteratur till eleverna. En bok till ett läspar.

 Introduktion

Börja med att ge eleverna en tydlig instruktion (se nedan).

  • Nu ska ni få läsa böcker i par. 
  • Jag (läraren) har valt böcker som jag vill att ni läser.
  • Du och din kompis ska läsa varannan sida högt för varandra. 
  • Hjälp varandra om ni fastnar på svåra ord.
  • Vi ska ha parläsning i böckerna varje morgon (välj annan tidpunkt om det passar bättre) under cirka 20 minuter. Det betyder att varje elev i klassen kommer läsa ungefär 10 minuter varje dag!
  • När ni läst hela boken ska ni sammanfatta boken, ungefär som en baksidestext på en bok. (Visa ett exempel för eleverna)
  • När ni skrivit en baksidestext ska ni illustrera en framsida som lockar era kompisar att vilja läsa boken.         

Samtala gärna med eleverna vad som kännetecknar en framsida på en bok som lockar dem. Hur ser en bok ut dom du väljer? Hur ser en bok ut som du inte väljer?

Du som lärare väljer om eleverna ska sätta upp illustrationer samt baksidestexter på väggen eller om du ska samla in dem till det tillfälle då ni har gemensam projektavslutning.

Dela ut böcker till eleverna.  

  • Ni kommer nu att få era böcker och vi ska prova att läsa en liten stund. Vi kommer inte läsa i 20 minuter idag utan vi börjar på riktigt imorgon.

Projektavslutning

Eftersom eleverna kommer att vara klara vid olika tidpunkt avslutas projektet när samtliga läspar är klara.

  • Nu har vi läst klart våra böcker. Idag ska ni få presentera era böcker för varandra. Ni kan välja om en läser hela baksidestexten, om ni delar på läsningen eller om jag ska läsa högt.

Avsluta projektet med en utvärdering där eleverna får beskriva hur de tycker att de utvecklat sin läsning. 

Det kan vara bra att dela upp det på 2 tillfällen.

Låt gärna eleverna redovisa för elever i andra klasser.

Använd gärna elevernas redovisningar på föräldramöten. Det kan vara valfritt att delta.