Redirecting to default login... Olika texttyper – Lexplore
Olika texttyper Olika texttyper

Olika texttyper

Du som lärare kan använda korten för att introducera olika texttyper. Syftet att är att eleverna ska få en kort introduktion eller repetition kring olika texttyper. 

Förslag till användning

Kom ihåg-korten kan du använda på flera sätt. Här kommer några exempel:

  • Använd underlagen för att ge exempel på olika texttyper vid en introduktion.
  • Sätt upp dem i klassrummet så de finns tillgängliga för eleverna.
  • Använd korten som diskussionsunderlag för olika texttyper. 
  • Arbeta med varje kort för sig och ge eleverna en kortare skrivuppgift i anslutning.
  • Samla en mindre grupp som du vill ska repetera eller befästa kunskaperna ytterligare.
  • Ge en längre skrivuppgift med utgångspunkt från olika textkort. 
  • Om en elev har svårt med en texttyp kan hen få öva extra på just den genren och då använda textkorten som påminnelse.
  • Du kan spela in texten som en ljudfil om du vill att elever ska kunna lyssna på innehållet.

Här hittar du underlagen