Redirecting to default login... Lexplore läsflytsträning och Parläsning i böcker – Lexplore
Lexplore läsflytsträning och Parläsning i böcker Lexplore läsflytsträning och Parläsning i böcker

Lexplore läsflytsträning och Parläsning i böcker

(längst ner på sidan finns materialet i det gamla formatet, innan HT 2022)

Lexplore Intensiv har blivit Läsflytsträning

Att träna avkodning och läsflyt under en intensiv period är en metod för uppnå snabba resultat. Vi vill göra det ännu tydligare vad eleven tränar genom att byta namn till läsflytsträning. Materialet har även flyttat in i biblioteket vilket medför att du som lärare kommer att få insikter kring vad dina elever övat på (så länge de läst digitalt) och eleverna kommer även att kunna fortsätta där de slutade (även det så länge de läst digitalt).

Ett material för varje läsnivå

Nu kommer du hitta ett material för varje läsnivå mot det som tidigare kallades A och B. Vi har inte tagit bort eller bytt ut något material. Det material som fanns i B omfattade något mindre antal övningar. Du kommer hitta samma övningar som tidigare men de kommer vara något fler till antalet för varje nivå. Vi vill göra det enklare för dig som lärare att navigera och har därför minskat de olika varianterna av material.

På amma sätt är det enklare att förstå vilken läsnivå som passar ihop med de olika läsflytsövningarna då vi byter ut namnen Stjärnan, Cirkeln, Pilen, Kvadraten och Blixten mot namnen på färgerna för de olika  läsnivåerna.

Läslistor har blivit böcker

Vi har flyttat läslistorna till vårt bibliotek. I biblioteket kommer du hitta ett antal små böcker för varje läsnivå.  Vi vill att du som lärare ska ha möjlighet att välja om dina elever ska ha alla böcker eller kanske bara en bok som tex. övar ett särskilt ljud. Du har tillgång till läsflytsböckerna även om din skola inte har tillgång till övriga böcker i biblioteket.

En läsnivå kan ha flera böcker som matchar till 100%. Vi har delat varje läsnivå i det ”gamla” Lexplore Intensiv i flera små böcker. Du kan som lärare välja en bok i taget eller alla böcker på en gång. Om du väljer alla böcker så motsvarar det en hel nivå i det ”gamla” Lexplore intensiv.  

Automatiska rekommendationer för årskurs 1-3

De yngsta eleverna, i årskurs 1-3, får läsflytsövningar på sin läsnivå automatiskt rekommenderade efter en screening. Vi rekommenderar att genomföra läsflytsövningar på gruppnivå mellan screeningarna för att säkerställa att de allra yngsta eleverna får möjlighet att öva avkodning och läsflyt, oavsett läsnivå.

Elever som får resultatet “Läser inte än” får det röda materialet automatiskt rekommenderat.

Läraren rekommenderar läsflytsövningar för åk 4-9

För de äldre eleverna har du som lärare möjlighet att välja vilka av övningarna du vill att eleverna ska öva på.

När eleven öppnar sitt bibliotek så ser eleven vilka böcker som rekommenderats. Vår erfarenhet visar att vissa elever inte alltid gynnas och motiveras av läsflytsövningarna. Därför vill vi ge läraren möjlighet att välja om eleven ska ha Lexplores läsflytsövningar efter varje screening. Du känner dina elever bäst.

Vi rekommenderar däremot att du delar läsflytsövningar på rätt nivå till de elever som du anser fortfarande behöver en strukturerad avkodning och att de får möjlighet att öva i en mindre grupp. Det kan vara till exempel vara elever på låg och under medel läsnivå.

Vi vill däremot rekommendera Parläsning i böcker som läsflytsövning i klassen. Eleverna får då också öva fler förmågor för att utveckla till exempel att läsa med lämpligt tempo och intonation. Då behöver man ta hjälp av litteratur.

Förslag på övningar och rekommendationer finns i våra lärarhandledningar.

Alla dessa böcker finns i biblioteket som du hittar via Portalen. Du hittar knappen bibliotek i menyn högst upp till vänster.

Eleverna får en egen inloggning via en qr-kod så att de kommer åt att läsa sina böcker digitalt. De kan även laddas ner. och skrivas ut.

Instruktionsfilm hur du kan ta del av Läsflytsböcker i biblioteket.

Instruktionsfilm om hur du delar QR-koderna med elever.

Läsflytsträning (fd. Lexplore Intensiv) i det tidigare formatet

Under en övergångsperiod kan du hitta materialet som det såg ut tidigare.

Klicka här för att läsa mer!