Redirecting to default login... Att arbeta systematiskt med läsning, språkliga aktiviteter samt handledningar – Lexplore
Att arbeta systematiskt med läsning, språkliga aktiviteter samt handledningar Att arbeta systematiskt med läsning, språkliga aktiviteter samt handledningar

Att arbeta systematiskt med läsning, språkliga aktiviteter samt handledningar

Handledningar

Språkutvecklande aktiviteter åk 1-6

  • Aktiviteterna är, i första hand, framtagna för åk 1-6 men naturligtvis kan du använda dem för äldre elever.
  • Du som lärare får underlag för undervisning som på olika sätt berör den språkliga förståelsen.
  • Innehållet har tydliga förslag på genomförande men du är helt fri att variera och förändra så det passar i din undervisning.
  • Det finns olika kategorier för att du lättare ska kunna botanisera och hitta vad som passar dig och dina elever bäst just nu.
  • Vill du ha hjälp att planera upp läsåret så kan du läsa mer här!

Elevens läsflyt

Här hittar du övningar där eleverna tränar läsflyt med hjälp av litteratur

Innehåll & förståelse

Här hittar du underlag för att arbeta med elevernas förståelse av läst text. Underlaget kan också användas när eleven läser ljudbok

Lyssna & förstå

Övningarna utgår från lärarens läsning. Det finns konkreta förslag på olika upplägg

Grammatik & begrepp

I Lärarhandledningen för åk 4-6 finns riktade övningar för just grammatik och begrepp. Nedan kan du hitta enkla lektioner för de yngre eleverna som en introduktion till grammatik och begrepp.

Lektionsplaneringarna är mycket konkreta och kan användas som en enklare introduktion eller aktivitet kring olika grammatiska begrepp. Du hittar också förslag hur olika begrepp som eleverna möter i läs och -skrivundervisningen kan introduceras och repeteras. Övningarna kan användas i klassundervisning eller mindre grupper. De är anpassade för att fungera för undervisning oavsett läsnivå.

Börja gärna med att läsa igenom och använda lektionsförlaget Ordklasser -Vad är det? som underlag för det kommande arbetet med grammatik.

Kul med språket

Här hittar du olika lekar och spel som alla relaterar till läsning. Övningarna riktar sig främst till de yngsta eleverna. Du behöver förbereda materialet för några av övningarna första gången du ska använda dem.

“Språkspel” är också lämplig för specialundervisning.

Språkspel

Tips! Gör i ordning spelen tillsammans med dina kollegor och dela med varandra! Till exempel kan man ha “veckans spel” i klassrummet. Ett nytt material är ofta populärt hos eleverna.

Elevstrategier & stödfunktioner

Här hittar du övningar som relaterar till studieteknik och förmåga att förstå och genomföra instruktioner. “Minneskartor & textkort” kan användas för att ge eleverna en introduktion i olika studietekniker. I övningen “Förstå & rita” kan du som lärare observera de yngsta elevernas förmåga att förstå och genomföra en enkel instruktion.