Redirecting to default login... Utbildning – Lexplore
Utbildning Utbildning

Utbildning

Screeningutbildning

Utbildningen för att bli certifierad screenare kan du gå på egen hand eller tillsammans med kollegor. För att kunna slutföra utbildningen behöver du bli inbjuden som screenare samt att du behöver ha tillgång till screeningutrustning. Utbildningen tar ca 4 timmar att genomföra och kommer att vara både teoretisk och praktisk.

Vill du gå utbildningen så anmäl dig i formuläret nedan. Då kommer du att inom en arbetsdag få ett välkomstmejl hur utbildningen kommer att gå till. Du får också en inbjudan från Lexplore som du behöver acceptera. Har du redan en inloggning till Lexplore så uppdateras ditt Lexplorekonto som screenare i en Utbildningsskola.

Workshops

Här har vi samlat ett antal workshops. Det är en kortare utbildning för dig och dina kollegor som ni kan genomföra tillsammans – ett kollegialt lärande. I alla workshops varvas fakta med diskussioner. Syftet är att kollegiet ska få en djupare insikt i olika moment som Lexplore kan erbjuda. Diskussionerna hoppas vi ska bidra till nya insikter där ni gemensamt kan hitta inspiration för er läsundervisning.

Vi rekommenderar att ni genomför dessa för att få allra bästa förutsättningar att optimera innehållet i Lexplore!

Varje workshop har en uppskattad tid för genomförande. Tiden beror naturligtvis på hur mycket tid ni ägnar sig åt diskussion.

Är Lexplore nytt?

Om Lexplore är nytt för dig och din skola så rekommenderar vi följande arbetsgång:

  1. Vad är Lexplore? Översikt av forskning och screening.
  2. Kom igång med portalen & resultaten En introduktion av den webbaserade plattform där resultaten visas och en genomgång av läsnivåer och resultat. (Den finns som en PowerPoint presentation längst ner på sidan)
  3. Metoder för läsutveckling Genomgång av de metoder som Lexplore rekommenderar och erbjuder. (Det finns en kortare genomgång längst ner på sidan)

Litteratur i undervisningen innehåller inspiration när du ska hjälpa dina elever att välja litteratur. Du hittar också förslag på hur du kan arbeta med innehållsförståelse i kombination med läsning i böcker. Workshopen passar att genomföra när som helst under läsåret.

Har ni Lexplore redan?

Om ni använder Lexplore idag så rekommenderar vi följande arbetsgång:

  1. Kom igång med portalen & resultaten ger en introduktion eller repetition av den webbaserade plattform där resultaten visas. Det innehåller också en genomgång av läsnivåer och resultat. Workshopen är uppdelad i Del 1 där man lär sig logga in och sortera i resultaten. Del 2 handlar om läsnivåer och elevresultat. Ni kan välja att genomföra hela Workshopen eller bara en av delarna. (En variant finns som en PowerPoint presentation längst ner på sidan)
  2. När ni ska börja arbeta med eleverna och använda resultaten som utgångspunkt är det lämpligt att ta del av “Metoder för läsutveckling” där ni fräschar upp och förhoppningsvis får ny kunskap. (Det finns en kortare genomgång längst ner på sidan)
  3. “Vad är Lexplore?” bör genomföras vid höstterminens start med de pedagoger som är nya på skolan. Det är förstås en fördel om fler än de som är nya är med.

Litteratur i undervisningen innehåller inspiration när du ska hjälpa dina elever att välja litteratur. Du hittar också förslag på hur du kan arbeta med innehållsförståelse i kombination med läsning i böcker. Workshopen passar att genomföra när som helst under läsåret.

Workshops

Kort introduktion av Metoder för läsutveckling

Här hittar du en kortare genomgång av bakgrund och innehåll till Metoder för läsutveckling. När du tagit del av informationen är du som lärare redo att använda dig av Lexplore Intensiv och de språkliga aktiviteter som finns.

Här hittar du som lärare en kortare introduktion till Metoder för läsutveckling

Kom igång med workshopen Portalen & Resultaten

Här hittar du en Power Point för workshopen om portalen och resultaten. Den passar extra bra att använda om du och dina kollegor sitter på olika ställen och ska genomföra workshopen.

Här hittar du workshopen Portalen & Resultaten som en Power Point

Planera screening och läsundervisning

Planering är A och O för att genomföra screeningperioder och läsundervisning systematiskt. Här får du och dina kollegor en mall för att lägga in screeningperioderna under läsåret men ni kan också planera in olika läsaktiviteter. För att underlätta har vi lagt in läsperioder som fungerar bra i förhållande till screeningperioderna. Mallen är i PowerPoint format så ni kan själva revidera efter skolans behov. OBS! Om du ska revidera i mallen så ladda ner en kopia till din dator så du inte ändrar i originalet!

Här kommer du direkt till mallen!

Det finns också ett förslag på en mer detaljerad planering. Det är framför allt en planering för de yngre eleverna (1-3) men du som undervisar äldre elever kan säkert få inspiration!

Här hittar du Året med Lexplore